09 jun. 2023

Information om Tick Borne Encephalitis (TBE)

Information om Tick Borne Encephalitis (TBE)

I Danmark har de fleste tilfælde været forbundet med ophold på Bornholm, hvor TBE-virus og sygdommen har forekommet i over 50 år, men siden 2018 er der også forekommet tilfælde uden for Bornholm, især i Tisvilde Hegn og enkelte andre steder i Nordsjælland.

Flåterne findes især fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september.

Risiko for smitte i Nordsjælland er overordnet stadig lav. Områder med højere smitterisiko er nu på Bornholm og i Tisvilde Hegn og omegn. Antalmæssigt bliver der på årsplan på Bornhom registreret enkelte tilfælde af TBE.

 

Forebyggelse

På det nuværende tidspunkt og de næste 5 år vurderes risikoen for TBE at være meget lav til lav for alle områder i Danmark. De primære risikoområder i Danmark er på Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn i Nordsjælland og defineres af SSI som områder med mindst 2 tilfælde af TBE indenfor en periode på 3 år.

Risikoen for flåtbid ved ture i skov og krat kan mindskes ved at bære støvler og lange bukser og ved brug af visse myggespraymidler, som har afskrækkende effekt på flåter (fx Autan, der indeholder Icaridin).

Hvis man jævnligt færdes i skov og krat uden for stier i områder (og dermed kommer i kontakt med vegetation, hvor der sidder flåter), hvor der er risiko for TBE kan man overveje vaccinationer. Dette kan gælde personer som er jægere, campere/spejder, svampesamlere, orienteringsløbere, skovarbejdere og sommerhusejere. Desuden er der også øget opmærksomhed på skovbørnehaver.

Vaccination anbefales til

  • Fastboende og sommergæster i højrisikoområder
  • Personer, som ofte befinder sig i områder med smitterisiko, og som erfaringsmæssigt ofte bliver bidt af flåter
  • Personer, som udsættes for flåter over lang tid i højrisiko-områder
  • Rejsende, som opholder sig meget i naturen i højrisiko-områder

SSI regner med at der skal vaccineres ca 50000 personer for at forhindre et tilfælde af TBE i de kendte risikoområder.

Risiko for smitte og udvikling af sygdom

Beregnet overføres smitten ved 1 pr. 600 flåtbid i endemiske områder (Bornholm/Tisvilde)

Det er skønnet at risikoen for at blive smittet i områder med TBE pr år ca 1 smittet pr. 30000 indbygger. I områder med udbredt (endemisk) smitte fx Bornholm er risikoen højere og anslåes overordnet til ca 1 smittet pr 10000.

Incidensen (smittede pr år) på Bornholm er tidligere målt til 1:25.000 og i Sverige, hvor sygdommen er mere udbredt (endemisk) var risikoen for TBE i 2022 1:5400. Der vil være 12-25 patienter der smittes årligt i hele Danmark.

Ved smitte udvikler ca 25% symptomer på sygdom, hvilket efter en inkubationsperiode på 7-14 dage efter flåtbiddet indtræffer 2-7 dages ukarakteristiske, influenzalignende symptomer såsom feber, muskelømhed, træthed og hovedpine.

Årligt indlægges 5-11 personer fra risikoområderne pga. TBE-symptomer.

For store dele af Nordsjælland vil risikoen for smitte gennemsnitlig være 1 smittet pr. 120.000 indbygger

I risikoområder (Tisvilde Hegn og omegn) vil risikoen for smitte være højere - formentlig ca 1 smittet pr. 40.000 indbygger.

 

Mellem 25%-35% af smittede personer vil udvikle infektion i centralnervesystemet (hjernebetændelsen), med symptomer som ny feber, hovedpine, kramper, ensidige pareser, bevidsthedspåvirkning og personlighedsændringer.

Generelt har børn milde forløb og der er tendens til alvorligere forløb hos voksne og ældre. Således vil risikoen for at få symptomgivende hjerne-infektionen stiger med alderen. Dette gælder særligt mænd over 50 år.

 

Ud fra de aktuelle skøn vil der i Nordsjælland ca være 1 tilfælde af hjernebetændelse pr. 360.000-480.000 indbyggere (i Tisvilde være ca 1 pr. 120.000-180.000).

 

Omkring 1/5-1/3 af patienterne med CNS-symptomer kan udvikle årelange/varige neurologiske skader i form af lammelser, høretab, rysten og/eller kognitiv dysfunktion som indlæringsvanskeligheder og paranoide vrangforestillinger.

Dette svarer til at 1 ud af 1.080.000-2.400.000 udvikler langtids-følger efter TBE-infektion (i risikoområde Tisvilde øget til ca 1:360.000-1:800.000)

 

Kilder:

SSI sygdomsleksikon 2019 og 2023 https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tbe

Lægehåndbogen om TBE https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/infektioner/tilstande-og-sygdomme/virusinfektioner/tbe-tick-borne-encephalitis/

Epi-nyt 2023/23 https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2023/uge-23---2023