19 feb 2020

Kighoste-vaccination af gravide i 3. trimester.

Da der fortsat er en del kighoste-tilfælde kan gravide fortsat vaccineres i 3. trimester indtil udgangen af april 2020.