07 apr 2022

Vi søger lægesekretær til vores klinik

Lægesekretær ca. 30 timer/uge søges

Har du lyst til at være en del af vores velfungerende praksis i Hillerød?

Vi er 3 faste læger og 4 sygeplejersker samt 1-2 uddannelseslæger.

Vi værdsætter et positivt arbejdsmiljø med lyst til at yde god omsorg for alle typer patienter.

Vi har en velfungerende struktur, hvor samarbejde og kvalitet vægtes højt.

Mindst 2 års erfaring som lægesekretær foretrækkes.

Vi forventer, du har en engageret og selvstændig tilgang til vores fælles drift af praksis.

Dine opgaver vil bestå af:

  • Telefonvisitation og – rådgivning samt receptfornyelser.
  • Modtagelse af patienter i receptionen.
  • Administrative, praktiske og organisatoriske opgaver til den daglige drift.
  • IT-opgaver herunder vedligeholdelse af hjemmeside.
  • Laboratorieopgaver som fx urinundersøgelser. Blodprøver eller andre laboratorieopgaver kan komme på tale.

Arbejdstiden fordeles på 5 arbejdsdage med 2 længere dage.

Se mere om vores dagsstruktur på her

Løn efter gældende overenskomst.

Lægerne Frederiksværksgade

Frederiksværksgade 4B
3400 Hillerød
Tlf. 48267999
Mail: 48267999@mail.dk

Ansøgningsfrist: 15.5.22

Ansættelsessamtaler: Uge 21 og 22

Ansættelse pr. 15.8.22

 

Lægesekretær ca. 30 timer/uge søges til lægepraksis | Jobindex

 

 

 

Dagligdagen hos Lægerne Frederiksværksgade

Kl 8 – 9:

Sygeplejerske: Blodprøver, telefonvisitation

Læger: Telefonvisitation, evt konsultationer

Sekretær: Telefonvisitation, sortere post, aflæse urindyrkninger.

Kl 9 – 9.15: Pause

Kl 9.15 – 12:

Læger og sygeplejersker har konsultationer.

Sygeplejerske og sekretær: Telefonvisitation og betjening i receptionen

Indkøb til frokost

Kl 12 – 13:

Opsamling og fælles frokost.

Konference af aktuelle patienter

Kl 13 – 15 (-17):

Læger og sygeplejersker har konsultationer.

Sygeplejerske: Aflytning af telefonsvarer og opringning til patienter

Sekretær: administrativ tid

 

Sygeplejerskemøde og personalemøde afholdes månedligt.

Intern undervisning af en halv times varighed afholdes en gang ugentligt.

Personaleinternat afholdes en gang årligt.

Vi har 4 ansatte sygeplejersker på hhv 25, to x 28 og 30 timer/uge.

Vi deltager i efteruddannelsen af yngre læger og har således skiftende reservelæger ansat.